Bredt toårigt budgetforlig, for 3. gang i træk

For 3. gang i træk blev der indgået en bred toårig aftale om budgettet.

Som ved sidste toårige aftale står 18 ud af 19 Kommunalbestyrelsesmedlemmer bag. Forligspartierne er Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Det er meget tilfredsstillende, at vi med endnu en toårig aftale kan fortsætte de seneste års meget konstruktive og tillidsfulde samarbejde mellem partierne. Og det giver en utrolig god platform for et endnu mere styrket samarbejde i det daglige til gavn for borgerne.

Nøgleordene for forligspartierne er fortsat ansvarlighed, langsigtet økonomisk balance og budgetdisciplin – ligesom i de foregående års budgetaftaler.

Gentofte Kommune skal fortsat have en robust økonomi, selvom der fra mange sider rækkes ud efter borgernes penge. Forligspartierne holder skatten i Gentofte Kommune uændret, og vi har også i 2019 landets laveste skattetryk.

Vi har som vanlig høj aktivitet i vores kommune, og med budgettet for 2019 og 2020 fortsætter investeringerne, og mulighederne for at skabe nye tilbud og aktiviteter sammen med borgerne.

Vi bygger bl.a. en ny svømmehal og fortsætter de igangværende udbygninger af de mange idrætsfaciliteter, der blev vedtaget i 2017. Vi styrker specialundervisningsområdet. Og vi understøtter beskæftigelsesindsatsen med en intensiveret og tidlig virksomhedsrettet indsats for de ledige. Og modernisering af Tranehaven og de nye plejeboliger ved Jægersborghave er igangsat