Kom med til generalforsamling!

Indkaldelse til vælgerforeningens generalforsamling

Gentofte Konservative vælgerforenings ordinære generalforsamling

Tirsdag den 26. februar kl. 19.30 på Rådhuset, Bernstorffsvej 161, Charlottenlund.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om virksomheden i det forløbne år og fremlæggelse af planer for foreningens virksomhed i det kommende år.

3. Fremlæggelse af det af Hovedbestyrelsen godkendte reviderede regnskab

4. Fastlæggelse af det årlige kontingent for det følgende år.

5. Indkomne forslag.

6. Beretning fra den konservative kommunalbestyrelsesgruppe om gruppens politik.

7. Valg af formand.

8. Valg af næstformand

9. Valg af yderligere 3 medlemmer samt 1. og 2. suppleant til vælgerforeningens forretningsudvalg.

10. Valg til Hovedbestyrelsen.

11. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse.

12. Opstilling af folketingskandidat.

13. Valg af delegerede til partiets landsråd, jf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation § 4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse.

14. Politisk drøftelse.

15. Valg af delegerede til storkredsforsamlingen.

16. Eventuelt.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kun er for medlemmer. Men man stadig kan nå at melde sig ind i foreningen og deltage: https://konservative.dk/vaer-med/bliv-medlem/ (det koster kun 100 kr. første år).

Med venlig hilsen

Birgitte Dember

Formand