Klima-offensiv

Vi vil sikre, at Gentofte bidrager med vores andel af at nedbringe CO2-udledningen med 70 % i 2030 – og 100% i 2050. Det gør vi bl.a. ved at udrulle fjernvarme i hele kommunen.

 

Vi vil sikre, at Gentofte bidrager med vores andel af at nedbringe CO2-udledningen med 70 % i 2030 – og 100% i 2050. Det gør vi bl.a. ved at udrulle fjernvarme i hele kommunen, og sikre, at der opsættes langt flere offentlige ladestandere, end de 35 vi har i dag. Lige nu må vi ikke opsætte flere, men der arbejdes på Christiansborg på at ændre lovgivningen, så vi forhåbentligt i nærmeste fremtid kan opsætte mange flere.

 

  • Udarbejde omfattende klima og energiplan med 4 spor
    • Bæredygtig mobilitet
    • Grøn energi
    • Cirkulær økonomi
    • Klimatilpasning og natur

 

Men også andre områder som affaldssortering og affaldsforebyggelse spiller en vigtig rolle, når ressourceforbruget og miljøbelastningen, skal sænkes. Indsamling af madaffald ved etageejendomme er vi allerede godt i gang med, mens indsamling af madaffald ved villaer og rækkehuse kommer i 2022. Der arbejdes også på at forbedre sortering i storskraldsordningen for at sikre mere genanvendelse, og i februar 2022 får vi 2 nye el-renovationsbiler.

Derudover har vi igangsat en ny og grønnere indkøbspolitik som et led i dagsordenen om bæredygtighed. I den forbindelse er arbejdet påbegyndt med at skabe et værktøj, der skal måle effekten af tiltag til at nedbringe CO2-forbruget i kommunens indkøb.

Et andet fokusområde er udbygning af vandledningerne med nye og større rør, så det bliver muligt adskille spildevand og regnvand, og på den måde minimerer overløb i bl.a. Øresund. Men her skaber lovgivningen imidlertid problemer. Derfor arbejder vi for at få Christiansborg til at regulere vandsektoren, så det bliver muligt for forsyningsselskaber, via taksten, at opkræve de egentlige udgifter ved klimatilpasning. Det vil give Gentofte mulighed for at øge tempoet i vores mange ønskede forbedringer.

Hvad angår vores fælles natur, vil vi have mere fokus på sammenhængen mellem naturområderne og på at skabe nye levesteder for dyr og vilde planter. Alt sammen for at få en endnu rigere og mere levende natur i Gentofte. Og vi er godt på vej – lige nu er Gentofte sammen med 91 andre kommuner med i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune.