Turbo på klimapolitikken i Gentofte

Klimaudfordringerne har også fundet vej til Gentofte, særligt på baggrund af de synlige forandringer og de tidsmæssige krav – både globalt, nationalt og lokalt.

Stærk klimaplan.

I 2022 vedtog vi i Kommunalbestyrelsen med stor stolthed enstemmigt en omfattende Klimaplan 2050 for årene 2022 – 2050. En solid lokal rammeplan for klimaneutralitet og klimarobusthed, som danner grundlag for en ambitiøs, effektiv og realistisk klimapolitik som led i den grønne omstilling i mange år fremover. Planen er tillige godkendt af det internationale bynetværk C40 efter standard fra Climate Action Planning Framework.

Men en rammeplan er ikke nok! Der iværksættes i forlængelse heraf lokale handleplaner, der bringer borgerne videre i den grønne omstilling, og som samtidig er økonomisk forsvarlige, retfærdige og som virker bredest muligt til glæde for så mange borgere som muligt.

Lokale tiltag er vigtige.

Et aktuelt eksempel på et af de lokale tiltag er vores nyligt vedtagne Strategi for ladeinfrastruktur i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Vi politikere har hurtigt skullet danne os et billede af mulighederne i kommunens ældre infrastruktur og lægge en plan for, hvordan flere borgerne nemt og hurtigt kan skifte til el-biler ved at have adgang til el-ladere enten på egen eller offentlig grund.

Kommunens retlige muligheder viste sig temmelig begrænsede og vi måtte tænke både politisk, strategisk og alternativt samtidigt med at vi lagde pres på Christiansborg, med hensyn til at måtte udleje offentlige arealer til private el-udbydere.

Vores agilitet og pres har resulteret i de ønskede grønne løsninger for borgerne, både på offentlig vej og på egen grund.

Fingeren på pulsen og dialogen med borgerne.

Så det er med politisk glæde og tilfredsstillelse, at vi nu løbende kan arbejde på en dækning, der giver borgeren mulighed for at oplade inden for 400m af dennes bolig – det vil sige i de tilfælde, hvor der ikke er mulighed for parkering på egen eller boligforenings grund. Ved etageejendomme og rækkehuse har vi vurderet, at ét offentligt ladeudtag pr. 30 elbiler i en radius på 400 m af deres bolig er god – da samme afstand gælder i forhold til busstoppesteder og dermed passer ind i infrastrukturen.

Forvaltningen er i fuld gang med udbud i markedsdialog – 29 el-ladestandere er allerede etableret og 34 flere er snart på plads – idet kun private operatører må etablere ladestanderne – og ikke kommunen.

Og så er der parkeringsforholdene – et ofte diskuteret emne i Gentofte – for det giver jo ikke flere parkeringspladser, fordi vi skifter fra fossilbiler til elbiler. Det har vi forsøgt at løse ved at dedikere elbilparkeringspladser i bydelscentrene for at styrke den grønne omstilling. Vi har desuden et spændende samarbejde med borgerne foran os på parkeringsområdet – hvor vi sammen skal finde de bedste løsninger for Gentofte.

Dataindsamling og kabelskinner.

Endelig har vi taget en innovativ metode i brug i form af dataindsamling, der skal sikre vores borgere stor driftseffektivitet og har også etableret mulighed for ansøgning om etablering af kabelskinne i fortov, hvilket tilgodeser borgere, der i øjeblikket ikke har mulighed for opladning af deres elbil tæt på egen bolig.

Ungeklimaråd og nye opgaveudvalg.

Borgerinvolvering er ikke nyt i Gentofte og vi har lagt politiske planer for at få et Ungeklimaråd op at stå i Gentofte, så vi får den vigtige ungdom med på råd og retning for Gentoftes klimasikre fremtid. Vi har også planlagt et nyt spændende opgaveudvalg om borgernes understøttelse af klimamålene.

Så vi er glade og stolte over at kunne ønske borgerne i kommunen et godt nyt el-år! Og så glæder vi os generelt meget til arbejdet for klimaet fremover – så alle generationer kan føle sig tilpas trygge over at vi er i proces sammen.

Karen Riis Kjølbye, Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Malene Brandt, næstformand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget