Man skal glæde sig til at blive gammel i Gentofte

Vores ældre skal have den omsorg, hjælp og service, de har brug for. De skal tilbydes en stærk og solid, forebyggende og behandlende sundhedsindsats samt gode plejeboliger og faciliteter.

 

Man skal glæde sig til at blive gammel i Gentofte.

Alle borgere, uanset livssituation og evt. handicap, skal have mulighed for at kunne udnytte egne ressourcer til at leve et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt. Og samtidig have mulighed for at forblive selvhjulpne.

Vores ældre skal have den omsorg, hjælp og service, de har brug for. De skal tilbydes en stærk og solid, forebyggende og behandlende sundhedsindsats samt gode plejeboliger og faciliteter. Kort sagt, i Gentofte skal man glæde sig til at blive gammel – og glæde sig over at være gammel.

 

Et værdigt liv – hele livet.

Værdighed er et vigtigt ord. For værdighed og livskvalitet hænger sammen. I Gentofte har alle krav på et værdigt liv, og med værdighed i forbindelse med ældre borgere mener vi, at man skal bevare retten til at være sig selv, og til at kunne blive ved med at leve efter de holdninger og præferencer, man altid har haft. Samtidig med at de ældre altid skal mødes med respekt og som hele mennesker.

 

Den kommunale hjælp og service

Ældreområdet vil opleve store forandringer de kommende år. Der bliver flere seniorer og ældre borgere, og forventningerne til det gode ældreliv ændres. I den forbindelse vil inddragelse af borgerne blive helt centralt i forandringen og prioriteringen af den fremtidige ældrevelfærd. Derfor har vi allerede nu etableret opgaveudvalget “Fremtidens velfærdsløsninger på ældreområdet”, hvor fremtidens ældrehjælp og -service skal defineres.

 

Fremtidens ældrepleje.

Gentofte er i dag den eneste kommune i Danmark, der har fastholdt ugentlig rengøring og 2 ugentlige bade – og det vil vi blive ved med. Ligesom vi vil blive ved med at investere i ny teknologi, der kan forbedre ældres muligheder og tryghed. Teknologi som f.eks. digitale kaldeanlæg i plejeboliger, der gør det nemmere for de ældre at tilkalde hjælp, virtuel bostøtte som et supplement til de traditionelle ansigt til ansigt møder – og Demos10, en kropsbåren sensor, der kan måle forskellige parametre som aktivitet, passivitet m.m.