Stærkt fokus på de svage i Gentofte

Vi skal, og vil, altid have et stærkt fokus på de svageste og mest sårbare borgere, og vi skal sikre at de altid behandles værdigt og respektfuldt.

Vi skal, og vil, altid have et stærkt fokus på de svageste og mest sårbare borgere, og vi skal sikre at de altid behandles værdigt og respektfuldt. Vi har, hvad der skal til for at hjælpe dem med at få det mest selvstændige og meningsfyldte liv – uanset livssituation og evt. handicap.

Vi arbejder hele tiden for at forbedre de svage og sårbares muligheder. For eksempel har vi iværksat en række projekter som “Godt videre i egen bolig” til unge med autisme og “Trivsel gennem Netværk” for børn med psykiske problemer og sociale udfordringer. Samtidig er værestedet på Bank-Mikkelsens Vej, hvor voksne og børn med psykiske og fysiske

funktionsnedsættelser eller sociale problemer, blevet fornyet og moderniseret.

Vi arbejder også med hurtig hjælp til psykisk sårbare børn og unge, der viser tidlige tegn på ADHD, angst, depression, selvskade og spiseforstyrrelser, så de og deres forældre kan hjælpes, inden problemerne vokser sig større.

Derudover arbejder vi altid med at finde de bedste løsninger for anbringelsestruede børn og deres familier. Altid med udgangspunkt børnenes tarv – uanset om det er forbyggende tiltag eller anbringelser, og altid i tæt samarbejde med forældre, familiens netværk, det professionelle netværk og sikkerhedsplansteamet.