I kommunalbestyrelsen har vi under den konservative ledelse defineret en vision om at Gentofte skal være et godt sted at bo, leve og arbejde.

 

Vi vil skabe – sammen.

I Gentofte er vi ca. 75.000 borgere – og de løsninger, der skabes her, bliver endnu bedre, når vi skaber dem sammen. Det har vi blandt andet bevist med næsten 40 opgaveudvalg, hvor det at inddrage borgerne i politikudviklingen, har ført til endnu bedre løsninger. Og det vil vi fortsætte med at gøre og udvikle f.eks. i form af folkemødet “Gentofte Mødes” og online dialogfora.

 

Høj effektivitet og lavest mulige skat.

Det er borgernes penge, vi bruger, og de skal altid bruges med omtanke og fornuft. Derfor handler det om at tænke helhedsorienteret, og om at være nytænkende og nyskabende, så vi kan skabe endnu bedre og mere effektive løsninger til gavn for alle. Et eksempel er indførelse af et elektronisk livreddersystem i Kildeskovshallen, som sparede 1 mio. kr.  på livreddere årligt og samtidig skabte større sikkerhed og tryghed.

Gentofte er i dag en meget veldrevet kommune – altid med fokus på den lavest mulige beskatning og en sund, robust økonomi. Og sådan skal det fortsat være. Derfor vil vi naturligvis også kæmpe videre for en mere fair udligning end den, som vi i Gentofte oplever lige nu. Denne udligning er ganske enkelt urimelig.

 

De bedste rammer for hverdagen.

Den ydelse, vi leverer til borgerne, skal leveres med høj faglig kvalitet. Vores medarbejdere skal fortsat udvikle deres faglige niveau til gavn for borgerne, og vi skal fortsat investere i f.eks. pædagogernes videreuddannelse.

Som borger i Gentofte skal man have mulighed for selv at realisere sine drømme, aktiviteter og projekter, så alle kan have et trygt, aktivt, kreativt og mangfoldigt liv. Derfor har kommunen etableret Sparringsagenterne, som er medarbejdere, der står klar med rådgivning og sparring til alle borgere, der har et initiativ eller en idé, der gavner os alle.

Grønt ansvar.

Det er vores ansvar at sikre en grøn og bæredygtig udvikling i kommunen, så næste generation af Gentofte-borgere overtager et endnu bedre og sundere Gentofte. Det inkluderer, at vi skal leve op til de nationale målsætninger og nedbringe vores andel af CO2-udledningen, og det sikrer vi bl.a. ved at etablere fjernvarme i hele kommunen og opsætte flere el-ladestandere. Samtidig skal vi også sikre os mod klimaændringerne. Derfor skal vi fortsat investere i flere nye og større vandledninger, som separerer spildevand og regnvand, så også antallet af oversvømmelser minimeres.