Dialog er vejen til endnu bedre resultater.

I Gentofte tror vi ikke bare på, at et tæt samarbejde og dialog med borgerne, er vejen frem – vi ved det. Og det bånd vil vi styrke endnu mere i fremtiden. At lytte til borgernes inputs, holdninger og ideer inden beslutningerne træffes, giver ikke alene mere virkelyst og indflydelse; det giver også bedre resultater til gavn for alle.

 

  • Politikerne har ændret arbejdsform; Tidligere brugt vi stort set al vores tid i de faste udvalg og kommunalbestyrelsen, altså sammen med andre politikere. Nu bruger vi ca. 50-60 % af vores tid i dialog med borgerne i opgaveudvalgene.
  • Over 40 opgaveudvalg med deltagelse af 350 borger, hvor borgerne har haft en afgørende indflydelse på det endelige output.
  • Vi vil sikre, at borgerne og kommunen kan være innovative sammen. I den forbindelse har vi f.eks. indført et hold ”Sparringsagenter”, som borgerne nemt kan komme i dialog med om nye initiativer og ideer.
  • Et konkret eksempel er projektet ”Styrmand i eget liv”, som er et tilbud til unge i alderen 18-22 år, der tidligere i livet har været anbragt uden for deres hjem, og hvor formålet er at skabe en god overgang til en selvstændig tilværelse. Projektet bygger oven på et opgaveudvalg om anbragte børn og unge, og en del af de inputs vil nu blive indarbejdet i det daglige arbejde med de unge.