Kulturen er limen i hverdagen

Kultur binder os sammen, og er en del af hverdagen. Vores kulturliv udvikler fællesskaber, og er præget af virkelyst, dannelse og mangfoldighed. Det er vores kulturvision.

Byens Hus er et godt eksempel på kultur initiativer i Gentofte, og vil i de kommende år danne ramme om borgernes initiativer, fællesskab og virkelyst. 

Et eksempel er Øregård Museum, der havde 100 års jubilæum i år. Gennem årene har museet hele tiden udviklet sig, så det i dag har en betydelig samling, samt et varieret udstillingsprogram, forskningsindsatser og bogudgivelser m.m. Museet disponerer også over udendørs Spejlscenen, som byder på sang, jazzkoncerter og musikteater.

Gentofte Bibliotekerne har formået at fastholde sin position som Gentofte Kommunes største kulturinstitution med over 500.000 besøgende. Her kan lånes bøger, opleves kunst og man kan deltage i mange forskellige aktiviteter, så de er både kulturhuse og biblioteker.