Bedste sted at være barn og ung

Fokus på børn og unge er vigtigt - for et godt børneliv skaber grundlag for et godt voksenliv.

Det bedste sted at vokse op

Fokus på børn og unge er vigtigt – for et godt børneliv skaber grundlag for et godt voksenliv. Det gode børneliv kræver, at vi kan tilbyde såvel dagtilbud som skoler og ungdomsuddannelser af højeste kvalitet, samtidig med et mangfoldigt udbud af gode kultur- og fritidsmuligheder.

I daginstitutionerne arbejdes der derfor med at styrke kvaliteten via en ny pædagogisk læreplan, flere medarbejdere samt efteruddannelse af eksisterende medarbejdere og et endnu bedre forældresamarbejde.

I skolerne er fokus på at skabe den bedste folkeskole – både fagligt og socialt, såvel som trivselsmæssigt. Det skal ske ved at styrke elevernes indlæring, styrke lærernes uddannelse samt at udvikle nye læringsmetoder og værktøjer. I forhold til de elever, der har ekstra brug for støtte, arbejder vi bl.a. med Co-teaching, der er en forbedring af to-lærerindsatsen og en måde, hvor medarbejdere med forskellige pædagogiske kompetencer udvikler og udbygger deres faglige professionelle indsats med afsæt i klassens fællesskaber.

Helt konkret er der i samarbejde med Tryg Fonden og Sundhedsstyrelsen igangsat et fireårige pilotprojekt ”Fælles om ungelivet”. Målet er at tobak, alkohol og øvrige rusmidler ikke skal være en naturlig del af de unges fællesskaber, samt at styrke forældreengagementet og øge kvaliteten af selvorganiserede fritidsaktiviteter.

Unges trivsel er et særligt fokusområde, da trivslen ikke god nok. Derfor har vi blandt andet nedsat opgaveudvalget “Unges trivsel – sammen og hver for sig”. Her skal politikere og unge borgere give konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan støtte og styrke unge i at håndtere præstations- og perfekthedskulturen.