Stands udligningen

Gentofte har fået en helt urimelig ekstra regning til kommunal udligning på ca. 504 mio. kr. om året, når udligningsreformen er endelig indfaset.

Venstre og Socialdemokratiet, Radikale, SF og Alternativet på Christiansborg vedtog at pålægge Gentofte en helt urimelig ekstra regning til kommunal udligning på ca. 504 mio. kr. om året, når udligningsreformen er endelig indfaset. Dette til trods for at 2/3 af samtlige Gentofte Kommunes indkomstskatter allerede betales i udligningsskat til andre kommuner. Derfor rammer udligningsreformen hårdest i Gentofte, hvor 61% af vore skatteborgere tjener mindre end eller det samme som en gennemsnitlig sygeplejerske. Det er ikke i orden.

Det mest urimelige ved udligningsreformen er, at vi skal betale 132 mio. kr. i ”udligning af udligningen”. Og hvad betyder det? Jo, når Gentofte Kommune er nødt til at hæve skatten for at betale den yderligere udgift til udligning på 372 mio. kr., som var det tiltænke ekstra udligningsbeløb, så bliver kommunen pålagt en skjult, ekstra udligning på årligt 132 mio. kr. Denne ekstra udligning på 132 mio. kr. opstår, fordi kommunen er tvunget til at hæve skatten for at betale ‘regningen’ på de 372 mio. kr. Den ekstra udligning har Venstre og Socialdemokratiet, Radikale, SF og Alternativet ikke engang nævnt i udligningsreformen – og den skjulte ekstrastraf fremstår således ikke på nogen måde som en del af disse partiers intention med udligningsreformen.

Udligningen vil uundgåeligt medføre en gradvis skattestigning fra 22,8% i 2020, til 24,56% i 2025. For at begrænse skattestigningen hos borgerne har kommunen i 2021 gennemført effektiviseringer for 40 mio. kr. – og de effektiviseringer vil fortsætte de kommende år.