Kandidater til kommunalbestyrelsen

1 Michael Fenger

Borgmester og formand for økonomiudvalget, Hellerup. Cand. polit., gift og tre voksne drenge. Medlem af kommunalbest. fra 2010. Tidligere formand for Børneudvalg og KulturUngeFritidsudvalg. Medlem af skoleudvalg. Økonomidirektør på Gildhøj privathospital, SVP, Global productmanagement og marketing, Nilfisk. adm. direktør Nilfisk DK/Norge, spillet 10 år på håndboldlandsholdet, ass. landstræner 2004-05.

2 Pia Nyring

Her en lille indsigt i, hvad vi har opnået de sidste fire år på skoleområdet i Gentofte kommune – og hvad vi nu skal arbejde for.

 • At tilpasse ældreplejen til den enkeltes behov.
 • At kommunens borgere møder veluddannet og engageret personale.
 • Et aktivt idrætsliv for alle.
 • Et rigt og udviklende kulturliv.
 • Udvikling af en bæredygtig, grøn og innovativ kommune.
 • En tæt og respektfuld dialog med borgerne.
 • En god og effektiv styring af kommunens økonomi.

3. Andreas Weidinger

Det bedste udtryk for holdning – er handling!

Og netop handling er indbegrebet af mit lokale politiske arbejde som formand for Børneudvalget. Mit vigtigste mål er bedre trivsel samt ingen røg og stoffer blandt unge. Jeg har erfaring som iværksætter og klimachef, hvilket giver mig de rette forudsætninger for at mindske trafikstøjen og arbejde for ingen spildevand i Øresund. Jeg blev i sommer forlovet med Tilde og er klar til 4 år mere for Gentofte.

4 Katja S. Johansen

Professor på Københavns Universitet, speciale i enzymer til brug for den grønne omstilling.

Cand Scient i biologi, Ph.D, DSc

Født og opvokset i kommunen. Bor i Vangede, er gift og har to voksne børn. Medlem af kommunalbestyrelsen. Erhvervserfaring bl.a. som forskningsleder hos Novozymes. Desuden erfaring fra flere bestyrelser, herunder, Ordrup Gymnasium og korpsledelsen for Det Danske Spejderkorps. Formand for Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gentofte.

https://www.facebook.com/katja.s.johansen/

https://ign.ku.dk/hope

5 Jesper Marcus

Jeg er 55 år, selvstændig og bor i Charlottenlund.

Vi må konstant udvikle og forbedre Gentofte Kommune, for at kunne fastholde de gode forhold.

Mit pejlemærke er “at forandre for at bevare”.

Har boet i Gentofte kommune i 30 år, er gift med Sanne og har to drenge

Uddannet på Niels Brock og er HD i afsætningsøkonomi fra CBS.

Bestyrelsesmedlem Øregård Gymnasium og Gentofte Musikskole

Valgt til Kommunalbestyrelsen i 2017

Følg mig: http://www.jespermarcus.dk og på: https://www.facebook.com/jespermarcus

6 Karen Riis Kjølbye

Jeg er 63 år, Cand. jur., ansat på Københavns Universitet, gift med Christian og har 5 voksne børn og snart 4 børnebørn. Jeg har lang erfaring med offentlig forvaltning og er formand for Teknik- og Miljøudvalget og har 13 års erfaring som kommunalpolitiker. Jeg vil gerne bruge min viden og samfundsindsigt de næste 4 år til at føre Gentofte videre i den hastende grønne omstilling og samtidig arbejde for trivsel i børne-, unge- og familielivet samt livskvaliteten i senior- og ældrelivet.

Jeg har erfaring inden for alle udvalgsområder – er nytænkende og handlekraftig, og har altid borgernes behov i fokus, også i samarbejdet med sidstnævnte, i de spændende og varierende opgaveudvalg, som sætter Gentofte på Danmarkskortet. Jeg værner også om Gentoftes kulturværdier og bygninger, som ligger mit hjerte nær. Og så er jeg stolt af de mange resultater, som jeg sammen med den øvrige konservative gruppe har opnået de sidste mange år.

7 Christian Eppers

Hvorfor skal du stemme på mig?

Fordi jeg brænder for at være med til at gøre en forskel i hverdagen. Uanset om det er det nære foreningsliv, det gode ældreliv eller mere overordnet den bedste udnyttelse af Gentoftes byrum for både os borgere og miljøet.

Jeg ønsker at bidrage til kommunalbestyrelsens arbejde ved at se på nye muligheder og løsninger for især idrætslivet, ældrelivet og Gentoftes byrum.

8 Christina Wex

Fællesskabet er min drivkraft, og jeg stiller op under overskriften ”Alle skal have en plads på holdet”.
Jeg har dybe rødder i foreningslivet og har været engageret i HIK fodbold og håndbold igennem mere end 20 år. Som stifter af udskolingsforløbet Akademiet Fodbold Fulton er jeg blevet belønnet med Gentofte Kommunes Initiativpris 2020.

I 25 år har jeg drevet selvstændig virksomhed som journalist, forfatter og iværksætter.

Læs mere på www.christinawex.com.

9. Niels Lund

Jeg hedder Niels Lund, er 54 og har boet i Gentofte i mere end 20 år. Jeg spiller badminton i CBK, bader i Øresund og er gift med Jette.

Derudover indeholder ”pakken” følgende: Kommunalpolitisk erfaring, erhvervserfaring fra det offentlige og private (Vice President i Novo Nordisk, og før det i Verdensbanken, UNICEF, og i A.P. Møller-Maersk, og stort frivilligengagement (bl.a. i Red Barnet i Danmark).

Min hovedprioriteter er trafiksikkerhed, børn og unges trivsel, samt sundhed, især forebyggelse

10. Britta Riis

Jeg sætter handling bag mine Konservative mærkesager og sætter som borger i Gentofte en stolthed i at se dem gennemført. Resultater kræver handling.

Vi skal i Gentofte kommune være bedst indenfor:

 • Klima, miljø og biodiversitet. Gentofte; Danmarks grønne kommune
 • Sport, idræt og bevægelse. Gentofte; for det lange og gode liv
 • Nybygning i kommunen skal ske med respekt for borgere og arkitektur. Gentofte; harmoni mellem bygninger og natur

Læs mere på www.facebook.com/BrittaRiis99/ og www.brittariis.dk

11. Teit Andersen

Børn og unges trivsel er enormt vigtig for mig. Desværre har kommunen alt for langsom og ofte utilstrækkelig sagsbehandling for børn og unge med særlige behov. Familier som i forvejen er hårdt udfordret må kæmpe med næb og klør for at få en fair behandling. Mange oplever at visitationsudvalget indstiller børnene til tilbud som går direkte imod anbefalinger fra fagpersoner som kender børnene nært. Der er store udfordringer med hvordan visitationen arbejder og hvorledes visitationsudvalget forholder sig til anbefalinger fra lærere, pædagoger og andre fagpersoner som kender børnene og følger børnenes udvikling. Børn i det rette tilbud udvikler ofte godt inden for rammerne. Børn i et forkert tilbud mistrives og udvikler sig for langsomt eller slet ikke og familien må kæmpe hvad der kan føles som en forgæves kamp for at få barnet revisiteret til det rette tilbud gennem en hård og alt for lang proces

Vi oplever desværre også at børn må blive hjemme uden skolegang, i de værste tilfælde i flere år, sammen med en forælder på orlov fordi det rette tilbud ikke findes eller fordi der ikke er pladser nok. Derfor er det vigtigt at undersøge hvilke specifikke tilbud som kommunen enten mangler eller har for få af. Og samtidig skal der kigges på hvor mange børn der visiteres til et tilbud som ikke passer til dem.

Alt dette skal forbedres for at sikre en bedre og hurtigere behandling så børnene kan trives og udvikle sig bedst muligt, og uden at familien er unødigt overbelastet igennem processen.

12 Marianne B. Zederkof

Jeg er vokset op i Gentofte Kommune. Har været folkeskoleelev, gymnasieelev, ung, sportsudøver, institutionsmor og forældrerådsformand, folkeskoleelev-mor, skolebestyrelsesformand, gymnasieelev-mor, plejehjemsbesøgende, fødende og meget mere.

Jeg kender Gentofte og brænder for at få lov til at bidrage med min erfaring fra erhvervslivet i kommunalbestyrelsen.  Jeg træder ikke ind på den politiske scene med en enkeltsag. Jeg har mere end 20 års erfaring i at skabe politiske resultater gennem dialog og forhandling. Det vil jeg gerne byde ind med.

Læs mere om mig på www.mariannebuggezederkof.dk

13. Stig Wall

Mine hovedbudskaber for valgkampen til KV21:

Mere ambitiøs folkeskole hvor eleverne trives og dannes

 • Ambitiøse skoler med trygge rammer og høj trivsel, hvor der fokuseres på den enkelte elevs progression.
 • Fokus på de unges trivsel og på at afhjælpe deres følelse af at være pressede – både af egne og andres forventninger.
 • Samarbejde med de unge, mod en kultur, hvor rygning, alkohol og stoffer fylder mindre end i dag.

Godt & værdigt ældreliv

 • Ældre skal mødes med respekt og anerkendelse, med udgangspunkt i den enkeltes behov.
 • Vi skal sikre et stort og varieret udbud af tilbud, aktiviteter og ydelser til vores ældre
 • Et værdigt og godt ældreliv i Gentofte.

Flere virksomheder i Gentofte

 • Gentofte skal være en god kommune at drive virksomhed i.
 • Virksomheder i Gentofte skal modtage et højt serviceniveau og have de bedste rammebetingelser, så de kan tiltrække kvalificerede medarbejdere og sammen skabe udvikling og vækst

Bæredygtighed, Klima & Miljø

 • Vi skal sikre, at vi efterlader Gentofte renere og grønnere til kommende generationer.
 • Målrettet indsats, prioritering og realisering, hvor både kommune og den enkelte borger bidrager.
 • Gentofte skal være en ambitiøs og nytænkende spiller i den bæredygtige omstilling.

Læs mere om mig og mine tanker på : https://www.facebook.com/stigwallgentofte

14. Per B. Andersen

Jeg er 56 år. Gift og bor ved Gentofte Torv. Her har jeg boet altid.

Jeg er selvstændig, med 2 forskellige personligt ejede firmaer og samtidig i gang med en lederuddannelse.

Jeg ønsker at genopstille til kommunalbestyrelsen og vil fokusere på værdig ældrepleje, biodiversitet med flere blomsterenge og nedbringelse af gæs ved søer og moser. Jeg er slet ikke færdig med at yde for Gentofte.

15. Valdemar H. Høiris

Jeg har ligesom mange andre unge i Gentofte, været utrolig glad for at vokse op i kommunen, det er en fantastisk kommune med gode facili¬teter og muligheder, både for ældre, unge og børn. Vi er den kommune i landet, som har den bedste velfærd på ældreområdet, og vi ligger i toppen med de bedste skoler i landet. Vi er ligeledes den kommune i landet, som er mest effektivt drevet – de laveste administrations¬udgifter. Jeg vil arbejde på at reducere den urimelige udligning, alle Gentoftes skatteborgere er udsat for, som Venstre, Socialdemokratiet og deres støttepartier har lagt ned over Gentofte.

Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg gerne vil bidrage til at Gentof¬te kommune fortsat vedbliver at være den bedste kommune at vokse op i, leve i og blive ældre i.

Jeg er 29 år, gift og far til mine to børn. Jeg er født og vokset op i Gentofte. Jeg er Cand.Merc. i økonomisk markedsføring fra CBS, efter min uddannelse tog jeg en officersuddannelse i hæren, hvor jeg til dagligt arbejder, som premierløjtnant i Hærens center for logistik.

Ud over dette har jeg har studeret i Paris og arbejdet i Kina”.

Læs nærmere om mig her:

www.facebook.com/valdemarhoiris

16. Claus Høegh-Guldberg

Jeg betragter politik som et værktøj til at skabe positiv forandring. Hver dag skal der arbejdes for trygge rammer, så den enkelte har frihed til at vælge gennem hele livet. Oprigtighed og ordentlighed vil kendetegne min indsats før og efter kommunalvalget.

Jeg vil fokusere på tre emner: ’En værdig og festlig alderdom’, ’Grønne rekreative områder’ og ’Tryghed’. Et godt liv – hele livet!

Følg mig på:https://www.facebook.com/stem.claus.med.c.nu/

17. Jesper K. Nielsen

Tryghed for livet: Det skal være trygt at bo i Gentofte – hele livet. Fokus skal være at ”leve livet” og ikke bare at ”være i live”.

Det skal være nemt ”at hoppe med på den grønne bølge”: Kommunen skal sikre, at det bliver nemmest muligt for borgerne at deltage.

Gode relationer – gode løsninger: Det primære skal stadig være ”de varme hænder”, men ny teknologi kan sikre mere velfærd for pengene.

18. Malene Brandt

Mine mærkesager er helt overordnet, at jeg vil sikre handling!

– At Gentofte udvikles til en bæredygtig og klimabevidst kommune. At vi skaber de bedste betingelser for den grønne dagsorden, for vores borgere og erhvervsliv.

– At vi skaber mere tryghed for både unge og ældre, gennem dialog og konkrete indsatser.

– At vi fastholder vores lave skat, og kæmpe hårdt tilbage mod udligningsskatten!

– At vi sikrer en mere effektiv administration, flere partnerskaber, og styrker samarbejdet med vores erhvervsliv i kommunen.

– At der er vedvarende fokus på ligestilling og diversitet. At vi bringer alle kompetencer i spil.

– At vores skole, fritids- og børneområde tilføres faglighed og målrettede indsatser, der sætter vores børns trivsel i centrum!

Jeg giver ikke tomme valgløfter for at få stemmer! Jeg har erfaring med det, jeg taler om- og den erfaring, vil jeg gerne bringe ind i kommunalbestyrelsen.

Jeg har brug for din personlige stemme. Jeg er nr. 18 på listen: Malene Brandt

Læs mere om mig på min Facebook side: https://www.facebook.com/Lokalpolitiker

Skriv til mig, hvis du har noget på hjerte: [email protected] – det er jo blandt andet det, en lokalpolitiker skal være tilgængelig for.

19. Anton Brüniche-Olsen

Jeg stiller op til kommunalbestyrelsen i Gentofte!

Det gør jeg, fordi jeg vil gøre Gentofte til en endnu bedre kommune – derfor kæmper jeg for:

At Gentoftes unge selv skal kunne vælge hvilket gymnasium de vil gå på

Et trygt Gentofte med færre indbrud, et kommunalt vagtværn og bedre buslinjer med flere afgange – også om natten

Et grønnere Gentofte uden spildevand i Øresund og med flere grønne, innovative løsninger

Et bedre foreningsliv med større investering i vores sportstalenter

Hvis du er enig med mig, så håber jeg, at du vil stemme personligt på mig tirsdag d. 16. november til kommunalvalget i Gentofte Kommune.

Din stemme gør en kæmpe forskel!

20. Ann Sophie Friis

Det forpligter at være en stærk kommune. Ikke kun for en kommunalbestyrelse, men også for os borgere. Hvis vi har evnerne og mulighederne, har vi også en forpligtelse til at forsøge at gøre en forskel. Det gør vi bedst sammen.

Mit navn er Ann Sophie Friis. Jeg er 50 år og født og opvokset i Gentofte, gift med Nicolai og mor til to teenagere.

Mine to hjertesager er, at gøre det nemmere at træde ind i alderdommen og være i den. F.eks. er jeg ikke begejstret for lægehusene og vil have familielægen tilbage igen. Derudover vil jeg gerne hjælpe med at få skik på ungdomskulturen. Her tror jeg det handler om at skabe engagement blandt de unge, forældrene og gymnasierne. Det vil jeg rigtig gerne være med til.

21. Jonas Parello-Plesner

Jeg er født Gentofte-borger. Mine mærkesager er mere sport, styrket frivillighed og privat initiativ, inddragelse af Gentoftes mange Internationale borgere.”

Læs og hør mere nedenfor:

https://www.facebook.com/jonas.parelloplesner

22. Michala Gale Sehested

Jeg er 31 år, gift med Thomas og født og opvokset i Gentofte.

Som tidligere elev fra Skovgårdsskolen, student fra Øregård Gymnasium og som nybagt mor er jeg personligt optaget af at gøre en positiv forskel for vores børn og unge i Gentofte.

Gentofte har i mine øjne nogle af landets bedste daginstitutioner og skoler. Dette vil jeg arbejde på at fastholde og videreudvikle.

Som ung mor vil jeg derfor kæmpe for at skabe de bedste udviklingsmuligheder for vores børn og unge, hvor høj faglighed, trivsel og dannelse skal være omdrejningspunktet.

I kraft af mit arbejde som advokat er jeg desuden optaget af at sikre fortsat vækst og konkurrencedygtighed for erhvervslivet i kommunen. Gentofte er og skal fortsætte med at være et godt sted at drive virksomhed.

Min politiske side findes på følgende link: https://www.facebook.com/michalagalesehested

23. Charlotte Libach

Jeg er 36 år, forlovet og mor til Olivia på 10 måneder. Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og ansat som konsulent. Jeg har været medlem af konservative i snart 10 år. Har siddet i bestyrelsen i Københavns Vælgerforening og Bedre Psykiatri København. Sidder i dag i Hovedbestyrelsen i Konservative Gentofte og i Advisory Board for De Anbragtes Vilkår.

Gentoftes vision er at være et godt sted at bo, leve og arbejde – og jeg vil gerne tilføje at vokse op i som barn og ung.

Følg gerne min kampagne på https://www.facebook.com/profile.php?id=685373594