Vi skruer ned for støjen

Mere trafik på vejene i vores kommune giver mere støj – og den støj skal nedbringes. Derfor har vi vedtaget en "Støjhandlingsplan 2021-2026".

Mere trafik på vejene i vores kommune giver mere støj – og den støj skal nedbringes. Derfor har vi vedtaget en “Støjhandlingsplan 2021-2026”, hvor der løbende arbejdes videre med initiativer og konkrete tiltag til bekæmpelse af støj – som f.eks. på de 5 km. statsmotorveje i kommunen. Staten har i 2021 bevilliget penge til støjskærme fra Kildegård Plads til Fuglegårdsvej, og det samme skal ske for øvrige statsmotorveje.

Der vil blive lavet forsøg med indsnævring og støjreducerende slidlag på Tuborgvej, og fra juni 2022 vil buslinje 1A overgå til el-busser i samarbejde med MOVIA. Og som en del af planen, er der også blevet afsat en pulje på 500.000 kr. hvert år fra 2021-2024 til udvikling af tiltag, der besluttes i forbindelse med processen.

Sammen med en række andre kommuner indgår Gentofte også i Silent City-samarbejdet, der går ud på i dele viden og erfaringer, og blive endnu bedre til i fællesskab at komme vores konkrete støjudfordringer til livs.